Uslovi prodaje

1. OSNOVNE INFORMACIJE 

Tokom korišćenja usluga naše KPOP.RS online prodavnice primenjuju se navedeni opšti uslovi prodaje - u daljem tekstu „Uslovi prodaje“, kao i svi trenutno važeći i primenjivi zakoni na teritoriji Republike Srbije. Flytime d.o.o. Beograd, Pjarona de Mondezira 24/2, 11000 Beograd, matični broj 20242752, PIB 104791616 (u daljem tekstu „Flytime doo“ ili „Prodavac“) zadržava pravo promene Opštih uslova u bilo kom trenutku, ukoliko je to potrebno. Promene stupaju na snagu trenutkom objave na web stranici kpop.rs i kao takve se odnose na sve korisnike. Za naručivanje preko KPOP.RS internet prodavnice je neophodno prihvatiti ove Uslove prodaje. Prihvatanjem navedenih Uslova prodaje i narudžbinom u KPOP.RS online prodavnici smatra se da je zaključen ugovor između Kupca i Prodavca za naručene proizvode. 

Kupac je fizičko ili pravno lice koje kupuje ili naručuje proizvode putem KPOP.RS online prodavnice, koja je u sklopu firme Flytime doo.  

2. ZAŠTITA I OBRADA LIČNIH PODATAKA

Prihvatanjem Uslova prodaje kupac potvrđuje da su svi dati podaci o sebi istiniti i potpuni, kao i da ne postoje nikakve prepreke za naručivanje i kupovinu proizvoda od Flytime doo, tj. za kupovinu preko KPOP.RS online prodavnice. U slučaju promene podataka ili uočene greške prilikom unosa podataka koji se evidentiraju prilikom kupovine proizvoda, a bitni su za isporuku robe (npr. ime i prezime primaoca, mesto stanovanja, adresa dostave, broj telefona za isporuku itd.) Kupac je dužan da obavesti Prodavca što pre o tim promenama ili pogrešno unetim podacima. U slučaju promene o kojoj Flytime doo nije blagovremeno obavešten, Prodavac ne snosi odgovornost za bilo kakve nedostatke u isporuci proizvoda, a Kupac može snositi troškove ponovnog slanja proizvoda.

Flytime doo prikuplja samo osnovne podatke koji su neophodni za ispunjavanje ugovora i dostavu robe. Flytime doo čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, adresu, broj telefona, itd.) korisnika koji su napravili narudžbine na KPOP.RS na osnovu Zakona o zaštiti podatka o ličnosti. Naručivanjem preko KPOP.RS je kupac saglasan da su napisane informacije o narudžbini dostupne na uvid zaposlenima u Flytime doo i D Express kurirskoj službi u skladu sa ovim Uslovima prodaje, kako bi dostava naručenih proizvoda bila realizovana.

3. KUPOVINA

U sve cene proizvoda na KPOP.RS je već uračunat PDV (porez na dodatu vrednost) od 20%. Cene istaknute na stranicama pored pojedinih proizvoda važe za sve oblike plaćanja i istaknute su u dinarima. Proizvodi se naručuju na sajtu https://kpop.rs/ odabirom proizvoda, popunjavanjem elektronskog formulara za naručivanje i prihvatanjem ovih Opštih uslova. Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti putem platne kartice, uplatom na naš tekući račun ili pouzećem.

Po izvršenom plaćanju uplatom na račun, Flytime doo će putem e-maila obavestiti kupca o tome da je plaćanje uspešno obavljeno, odnosno da je proizvod naručen. U slučaju plaćanja platnom karticom ili uplatom na račun, ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Flytime doo primi potvrdu da je iznos porudžbine uplaćen. U slučaju plaćanja pouzećem, ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Flytime doo primi e-mail kojim korisnik prihvata ponudu, odnosno kada je primljena narudžbina.

4. DOSTAVA I PREUZIMANJE

Naručene proizvode Flytime doo isporučuje u najkraćem mogućem roku putem D Express kurira. Dostava je moguća samo na području Republike Srbije bez teritorije Kosova i Metohije. Flytime doo se obavezuje da će naručeni proizvod isporučiti najdalje u roku od 30 dana od dana naručivanja proizvoda. Kupac takođe može da preuzme proizvode lično na adresi Flytime doo kancelarije na adresi Pjarona de Mondezira 24/2, 11000 Beograd. U slučaju preorder proizvoda naručenih u pretprodaji, isporuka sledi nakon što proizvodi budu dostavljeni iz Južne Koreje u roku koji je naveden u opisu svakog proizvoda u pretprodaji. 

Cena dostave sa PDV-om iznosi 290 dinara. Dostava je besplatna ukoliko je iznos narudžbine preko 10000 RSD. Dostava se ne naplaćuje ukoliko se naručeni proizvodi preuzimaju lično u Flytime doo kancelariji na adresi Pjarona de Mondezira 24/2, 11000 Beograd.

Dostava se obavlja prema uslovima korišćenja usluga kurirske službe, a smatra se izvršenom u trenutku predavanja proizvoda kurirskoj službi. Kada Flytime doo putem kurirske službe isporuči proizvod kupcu, kupac je dužan da preuzme proizvod i potpiše dostavnu dokumentaciju, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen. Prodavac zadržava pravo da proizvod ne isporuči u datom roku ukoliko je u tome sprečen iz razloga za koje on ne odgovara, u kom slučaju će o tome u što kraćem roku obavestiti kupca putem telefona ili e-maila. Ukoliko kupac odbije da preuzme proizvod po isporuci, a proizvod je naručio pouzećem, u budućnosti će kupac moći da naruči proizvode samo ukoliko ih je unapred platio uplatom na račun ili platnom karticom.

5. REKLAMACIJE

a) Minimalna oštećenja na omotu / korici proizvoda

Flytime doo ne odgovara Kupcu za minimalne ogrebotine na korici proizvoda koje mogu da nastanu kao posledica dostave robe iz Južne Koreje, ukoliko te ogrebotine ne utiču na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda.

b) Delimični nedostatak sadržaja

U malo verovatnom slučaju nedostatka sadržaja u narudžbini ili unutar zapečaćenog proizvoda koji je bio u originalnoj foliji, Kupac može zatražiti reklamaciju uz dokaz u vidu unboxing video zapisa snimljenog od početka otvaranja kutije tj. odstranjivanja folije proizvoda. 

c) Pogrešno isporučen proizvod

U malo verovatnom slučaju pogrešno isporučenog ili neusaglašenog proizvoda od strane Flytime doo, kupac može da zatraži zamenu obaveštavanjem Prodavca o nastaloj grešci putem e-maila na: office@kpop.rs. Zamena je moguća ukoliko pogrešno isporučen proizvod ostane neotvoren u originalnoj foliji. Ukoliko kupac otpečati pogrešno dostavljen proizvod, tj. odstrani originalnu plastičnu foliju, pravo na zamenu po članu 36 Zakona o zaštiti potrošaća nije moguć.

Kupac je dužan da pogrešno dostavljeni proizvod i pošalje nazad Prodavcu na adresu prikazanu u kontaktima o trošku Prodavca. Po prijemu proizvoda, Prodavac će poslati tačan proizvod ili izvršiti povraćaj novca, ukoliko prvobitno naručen proizvod više nije na stanju. Rok za postupanje po reklamaciji u slučaju greške prodavca iznosi 15 dana od dana prijema reklamacije.  

6) RASKID UGOVORA 
Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u roku od 14 dana od dana kada proizvod dođe u državinu kupca, izuzev u slučajevima navedenim u članu 36 Zakona o zaštiti potrošača, odnosno ako je kupac isporučenu robu otpečatio, a reč je o prodaji zapečaćenih audio ili video snimaka ili računarskog softvera. 

Svi k-pop albumi su proizvodi koji sadrže audio snimak i koji su zapečaćeni tj. oko albuma se nalazi originalna plastična folija. Ukoliko kupac otpečati robu, tj. odstrani originalnu plastičnu foliju, pravo na raskid ugovora po članu 36 Zakona o zaštiti potrošaća nije moguć.

Pravo na jednostrani raskid se vrši slanjem e-maila na adresu Prodavca: office@kpop.rs sa naznakom – Reklamacija.
Kupac je u obavezi da navede sledeće podatke:

  • ime i prezime
  • broj narudžbine
  • poruku u kojoj će opisati razlog reklamacije

U e-mailu je potrebno dodati slike proizvoda, koji su dokaz da su proizvodi neotpakovani sa originalnom folijom. Flytime doo će odmah po primanju zahteva  odgovoriti putem e-maila o daljim podacima potrebnim za obradu reklamacije, ukoliko su svi uslovi od strane Kupca ispunjeni. Prilikom povraćaja robe, Kupac je u obavezi da takođe priloži originalni fiskalni račun. Ukoliko kupac robu ne vraća lično u Flytime doo kancelariji na adresi Pjarona de Mondezira 24/2, 11000 Beograd, već putem kurirske službe, Kupac je u obavezi da snosi troškove povratne poštarine.

Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada Flytime doo preda proizvod D Express kuriru. U slučaju jednostranog raskida ugovora kupac se obavezuje da proizvod preda ili pošalje Prodavcu u roku od 14 dana od kada je poslao izjavu o jednostranom raskidu ugovora, u suprotnom ugovor se ne može raskinuti. Prodavac je dužan da vrati sredstva koja je kupac platio po osnovu ugovora u trenutku kada preuzme proizvod ili kada primi dokaz da je proizvod poslat.  

7. POVRAĆAJ SREDSTAVA 

Povraćaj sredstava naplaćenih platnom karticom vrši se isključivo preko VISA, Mastercard, American Express ili Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.  

 

8. OPIS ZAŠTITE POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj, kriptovanoj formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema tj. najsavremenijih tehnologija. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Flytime doo.   


9. OBAVEŠTENJA

Naručivanjem putem KPOP.RS internet prodavnice, kupac potvrđuje da da je prethodno obavešten o:
a) osnovnim obeležjima robe;
b) adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;
c) prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima isporuke;
d) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama potrošača;
e) pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;
f) uslovima za jednostrani raskid ugovora;
g) adresi na kojoj Prodavac posluje i adresi na koju može da uputi pritužbe;
h) činjenici da korisnik stupa u ugovorni odnos sa Prodavcem i da uživa zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;
i) svim odredbama Opštih uslova i činjenicom da se oni primenjuju na ugovorni odnos između korisnika i Prodavca;
j) mogućnosti vansudskog rešavanja sporova odnosno proceduri za slanje reklamacija. 
 

10. SUDSKA NADLEŽNOST 

Za sve sporove koji bi mogli nastati zbog korišćenja internet prodavnice je nadležan pravni sud u Beogradu. Naručivanjem preko naše KPOP.RS internet prodavnice Kupac potvrđuje da je upoznat s Opštim uslovima njenog korišćenja, te da ih u celosti prihvata kao sastavni deo ugovora. 

 

Izjava o konverziji

Uslovi konverzije prilikom plaćanja karticom

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).  Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.